Om oss

Från vårt kontor på Kungsholmen i Stockholm arbetar våra erfarna advokater med ärenden i hela landet.

Medarbetare

Advokat/delägare Fredrik Zettergren

E-post: fredrik@advokatzz.se
Mobil: +46 (0)70-8509385

Rättsområden:

Allmän affärsjuridik, brottmål, ekobrott, skatteprocess, skatterevisioner, tvistemål och skiljeförfaranden

Av svensk rättshistorias sju mest svårvunna skattemål – Mål om osanna fakturor – har Fredrik på meritlistan två segrar.

Fredrik har lång erfarenhet av stora och komplexa mål. Utöver juridik har han studerat ekonomi och kriminologi, samt undervisat i retorik och förhörsteknik.

Utifrån sin bakgrund som officer i Svenska Försvarsmakten lägger Fredrik emfas på ledarskap, vilket avspeglas i bemötande och strategi. Fredrik har vid tre tillfällen inom fältet affärsjuridik nominerats till ‘‘Advokaternas Advokat’’.

Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2016-
Advokatfirman Fylgia, delägare, styrelseordförande, 2007-2016
Advokatfirman Abersten, 2006-2007
Flood Advokatbyrå, 2003-2005
Advokatfirman Lindberg & Saxon, 1999-2003
Reservofficerstjänstgöring vid olika arméförband

Utbildning:

Advokat, 2007
Juristexamen Stockholms universitet, 1999
Artilleriets Officershögskola, officersexamen
Utöver juristexamen har Fredrik studerat ekonomi och kriminologi, samt undervisat i retorik och förhörsteknik.

Språk:

Svenska och engelska

………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat/delägare Denise Lagercrantz

E-post: denise@advokatzz.se
Mobil: +46 (0)73 966 22 30

Rättsområden:

Brottmål, offentlig försvarare, ekobrottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnad- boende. och umgänge med barn, familjerätt, offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LVM, LPT, trafik- och fordonsrätt.

Denise har stor teknisk kompetens, vilket är till nytta under brottmål i utvärdering av tekniska förundersökningar – i synnerhet då modern informationsteknologi i rättsfall tillmäts allt större betydelse.

Vid familjenära konflikter är Denise utgångspunkt att vara lösningsinriktad. Hon har lång erfarenhet av komplicerad familjerätt – såsom vårdnadsvister – och föreläser på Stockholms universitet i terapeutisk juridik.

Lyssna på Denises syn på vårdnadsärenden: Lex Nina


Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, Advokat, 2013 –
Advokatfirman Kerstin Koorti, Biträdande jurist, Advokat, 2009-2013
Egen juristbyrå, jurist, 2006-2009
Advokatfirman Kerstin Koorti AB, sekreterare, 2001-2006
Denise har en bakgrund inom fordonsbranschen. Hon har mångårig erfarenhet som egenföretagare.

Utbildning:

Advokat, 2011
Juristexamen vid Stockholms universitet, 2007
Utöver juristexamen har Denise studerat studerat kriminologi, rättsmedicin, utvecklingspsykologi och rättspsykologi.

Språk:

Svenska och engelska

……………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat Kerstin Koorti

E-post: kerstin@advokatzz.se
Mobil: +46 (0)70-6570894

Rättsområden:

Brottmål, offentlig försvarare, ekobrottmål, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, sexualbrottmål, vårdnad- boende. och umgänge med barn

Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2015-
Advokatfirman Kerstin Koorti,1980-2015
Egen juristbyrå, 1975-1980
Kerstin har agerat som offentlig försvarare i en rad uppmärksammade brottmål.
Kerstin åtar sig uppdrag i allmän domstol i såväl Sverige som Finland.

Utbildning:

Advokat, 1980
Juristexamen Stockholms universitet, 1975

Språk:

Svenska, finska, engelska och franska.

……………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Advokat Christiaan Riemslag

E-post: christiaan@advokatzz.se
Mobil: +46 (0)73-040 88 29

Rättsområden:

Brottmål, offentlig försvarare, särskild företrädare för barn, målsägandebiträde, vårdnad, boende och umgänge med barn.

Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2014-
Advokatfirman Kerstin Koorti, 2013-2014
Advokatfirman Salmi & Partners

Christiaan har varit engagerad i Gatujuristerna, en ideell organisation som
assisterar hemlösa med juridisk rådgivning

Utbildning:

Juristexamen Stockholms universitet, 2012
Christiaan har även studerat retorik och rättsmedicin för jurister

Språk:

Svenska och engelska

……………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Biträdande jurist Anna Gecer

E-post: anna@advokatzz.se
Mobil: +46 (0)76-5929798

Rättsområden:

Brottmål, tvistemål, allmän affärsjuridik, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnad- boende- och umgänge med barn, underhållsbidrag, kvarsittanderätt i bostad, familjerätt, offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM, LPT mm.

Anna tar uppdrag som privat försvarare i mål om trafikbrott och har stor erfarenhet av ärenden gällande körkort, taxilegitimation och taxitrafiktillstånd.

Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2015-

Anna har en bakgrund som butikschef och innehavare av en butikskedja. Hon har flera års erfarenhet som egenföretagare inom handeln.

Utbildning:

Juristexamen vid Stockholms universitet, 2016
Advokatkurs 1, 2 och 3

Språk:

Svenska, engelska och spanska

……………………………………………………….

 

 

Biträdande jurist Jesper Thurén

E-post: jesper@advokatzz.se
Mobil: 46 (0)73-0252198

Rättsområden:

Brottmål, tvistemål, allmän affärsjuridik, målsägandebiträde, särskild företrädare för barn, vårdnad- boende- och umgänge med barn, underhållsbidrag, kvarsittanderätt i bostad, familjerätt, offentligt biträde i ärenden gällande tvångsvård – LVU, LRV, LVM, LPT mm.

Jesper tar uppdrag som privat försvarare i mål om trafikbrott och har stor erfarenhet av ärenden gällande körkort, taxilegitimation och taxitrafiktillstånd.

Erfarenhet:

Advokatfirman Zettergren & Lagercrantz, 2017-
Hässelby – Vällingby stadsdelsförvaltning (ansvarsområde yttranden & överklaganden)
Lindblad juristbyrå AB, Jurist
Baccma AB, (Stockholm) Konsult
Kriminalvården, (Tidaholm & Kumla), Kriminalvårdare

Utbildning:

Juristexamen vid Örebro universitet, 2014
MI – motiverande samtal, Grundkurs i motiverande samtal
MI-förhållningssätt, principer, kommunikationsfärdigheter & verktyg, 2017
University of Cambridge, Certificate in advanced english, 2009

Språk:

Svenska och engelska

 

……………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Paralegal Michaela Winglycke

E-post: michaela@advokatzz.se
Tel: (0)8-6118500

Utbildning:

Kandidatexamen socialpsykologi
Studerar juridik på Stockholms universitet från hösten 2017

Språk:

Svenska och engelska

……………………………………………………….

Sekreterare Jennica Markus

E-post: info@advokatzz.se
Tel: (0)8-6118500

Språk:

Svenska och engelska

…………………………………………………………

 

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd

Advokatsamfundets konsumenttvistnämnd prövar tvister mellan klient och advokat, samt mellan klient och advokatbyrå, avseende tjänster som advokaten eller advokatbyrån tillhandahållit klienten. Läs mer på Advokatsamfundets hemsida.